Види діяльності

– загально будівельні роботи

– спеціалізовані будівельні роботи

– монтаж технологічного обладнання

– всі частини проекту згідно з вимогами ДБН В.2.2-3-2014

– комплексне проектування відповідно до нормативних вимог країни походження Замовника

– інженерно-геодезичні вишукування

– інженерно-геологічні вишукування

– інженерно-гідрометеорологічні вишукування

– інженерно-екологічні вишукування (мобілізаційні, польові, лабораторні та камеральні роботи)

– землевпорядні та кадастрові роботи

– Аналітичний огляд по широкому спектру проблем функціонування і розвитку нафтової, газової і нафтопереробної галузі

– Технічні обстеження існуючих об’єктів;

– Розробка рекомендацій по ремонту, реконструкції та модернізації об’єктів

– Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

– План ліквідації аварійних ситуацій

– Оцінка впливу на навколишнє середовище

– Заходи щодо запобігання та мінімізації ризиків

– Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

– Охорона праці і промислова безпека

– Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

– Інформаційна безпека об’єкта

– Екологічний паспорт об’єкта

– Паспорт  потенційно небезпечного  об’єкта

– Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

– Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва

– виявлення відхилень між вихідною документацією та реальністю

– тендерні процедури

– виконання функцій генерального проектувальника;

– супровід та проходження відомчої та державної експертиз;

– постачання обладнання та матеріалів;

– будівельно-монтажні роботи;

– авторський нагляд за будівництвом;

– функції служби замовника (Технічний нагляд за будівництвом)

– розробка технічних вимог на обладнання та матеріали

– розробка технічних регламентів та інструкцій з експлуатації

– створення концептуальної 3D моделі об’єкта для розгляду та оптимізації

– розробка та впровадження автоматизованих систем контролю і управління технологічними процесами, об’єктами і технічними системами